REFERENCIE

Elektroinštalácie
Verejne osvetlenie
Pozemné stavby
Inžinierske stavby

ELEKTROINŠTALÁCIE

Elektrická inštalácia každého priemyselného objektu pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého a areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy, prípojky NN. Veľakrát predmetom našich dodávok býva aj dodávka a montáž trafostanice, poprípade aj záložné zdroje elektrickej energie. Celková realizácia elektrickej inštalácie často pozostáva aj z rôznych prekládok, napr. telefónnych káblov, vedení VN, NN, ktoré bránia vo výstavbe.

Pri návrhu elektrickej inštalácie využívame vlastné kapacity projektantov, ktorí majú prehľad o najnovších trendoch v danej oblasti. Projektovú dokumentáciu spracujeme podľa vašich predstáv, pričom využijeme naše dlhoročné skúsenosti z oblasti projektovania, a navrhneme vám elektroinštaláciu tak, aby spĺňala vaše predstavy a zároveň bola navrhnutá spoľahlivo a efektívne v súlade s platnými predpismi a normami STN EN. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie objektov vám vieme poradiť a zabezpečiť komplexné riešenie, tak aby bol systém maximálne efektívny.

Ak si vyberiete pre realizáciu vašej elektroinštalácie našu spoločnosť Elektro Group ML, s.r.o., garantujeme vám komplexné, spoľahlivé služby vo vysokej kvalite, s ktorými budete dlhodobo spokojní. Navyše sa môžete spoľahnúť, že vaša elektroinštalácia bude bezpečná a v súlade so všetkými predpismi a normami.


Futbalový štadión AS Trenčín
 • • Vyhrievanie umelého trávnika
 • • Areálové rozvody a transformačná stanica
 • • Napojenie zariadenie staveniska
 • • Rekonštrukcia a premiestnenie trafostanice na ul. Mládežnícka
AS Trenčín, vyhrievanie trávnika

Priemyselné a skladové haly
 • • Vývojovo – montážne centrum HEITEC, Trenčianska Turná
 • • Priemyselná hala ICU Medical Slovakia
 • • ELSTER, Stará Turá
 • • Baliareň zeleniny, Trenčianske Stankovce
 • • Hala Tresorlager-Betrieb Wertheim
 • • Skladovacia hala Alt.1, komunikácie, prístrešok č.1,2, Dunajská Streda
 • • Skvalitnenie separovania zberu, Rajecká Dolina
 • • Cargo-partner Logistic Center, Dunajská Streda
 • • Oblúková hala Bekaert, Petrovice
 • • Centrum merania a zabezpečenia kvality, Dunajská Streda
 • • Priemyselná hala Branson, Nové Mesto nad Váhom
 • • Sklad hotových výrobkov, Budiš
 • • Dostavba výrobného areálu Gabor, Bánovce nad Bebravou
 • • Výrobná hala BeShapetech, Topoľčany
 • • Priemyselná hala Vaillant, Trenčianske Stankovce
 • • ASKOLL, Potvorice
 • • Montážno-kompletizačná hala Premagas, Stará Turá
 • • Hala na skladovanie, Stará Turá
 • • Sklad chladených a mrazených tovarov VDP a.s., Levice
 • • Montážna hala a administratívna budova Bruckner, Topoľčany
 • • Plnička minerálnych vôd, Lúka nad Váhom
 • • Plnička minerálnych vôd, Tornaľa
 • • Výrobná hala Wertheim, Modra
 • • Výrobná hala TEXIPLAST, Ivanka pri Nitre
 • • WELDUS, Dunajská Streda
 • • ZTS Strojárne, Námestovo
 • • Mobis, Gbeľany
 • • Výrobná hala Kovovýroba Trenčín
Rekonštrukcie elektroinštalácií
 • • Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena LED osvetlenia, hala KOVOMAT – L, Holice na Ostrove
 • • Rekonštrukcia Športová hala Bánovce nad Bebravou - 2019
 • • Rekonštrukcia budovy na námestí Slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom - 2019
 • • Revitalizácia a rozšírenie kapacity materskej škôlky v Trenčianskej Turnej, II. Etapa - 2018
 • • Rekonštrukcia bleskozvodu na bytových domoch na Bavlnárskej ulici v Trenčíne – 2018
 • • Rekonštrukcia sýpky a prístavba sobášnej siene v Novom Meste nad Váhom - 2018
 • • Dom dôchodcov a sociálnych služieb, Nové Mesto nad Váhom, ul. Fraňa Kráľa
 • • Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby – DOS, Myjava
 • • Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy v hasičskej stanici, Rajec
 • • Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ ul. Janka Palu, Nemšová
 • • Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM, Nové Mesto nad Váhom
 • • Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J. A. Komenského, Veľký Meder
 • • Rekonštrukcia administratívnej budovy SE-VE, Trenčín
 • • Rekonštrukcia a prístavba materskej škôlky v Trenčianskej Turnej
 • • Rekonštrukcia bývalej vojenskej telocvične v Novom Meste nad Váhom

Elektroinštalácie v obchodných domoch a predajniach
 • • Obchodné centrum Mólo, Zvolen
 • • Europa Business Centrum
 • • ASKO Nábytok Bratislava, Zlaté piesky
 • • Shopping Park Arkádia, Prievidza
 • • TESCO, Varín
 • • Predajňa COOP Jednota, Trenčín
 • • Predajňa COOP Jednota, Levice
 • • Predajňa COOP Jednota, Kalná nad Hronom
 • • Predajňa COOP Jednota, Výčapy Opatovce
 • • ASKO, Rimavská Sobota
 • • Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácie, ASKO Nábytok, Trenčín
 • • OC Laugarício Trenčín, prevádzka H&M‎
 • • Obchodné centrum BORY MALL, Bratislava
Elektroinštalácie v bytových domoch
 • • Bytový dom, Nemšová
 • • Bytový dom B, Športová ulica, Nové Mesto nad Váhom
 • • Bytový dom č. 1179, ulica 28. Októbra, Trenčín
 • • Bytový dom Prospecta I, Drietoma
 • • Bytový dom, Strojárenská 14, 16, 18 Trenčín
 • • Novostavba garáží v Novom Meste nad Váhom - 2018