Elektro Group ML s.r.o. - Váš partner

ELEKTRO GROUP ML, s. r. o. je popredná spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektromontážnych a elektroinštalačných prác. Počas tridsiatich rokov našej praxe sme vykonali komplexné elektromontážne práce na mnohých projektoch výrobných hál, logistických centier, obchodných a bytových domov a verejného osvetlenia. V posledných rokoch sme naše portfólio služieb rozšírili aj o stavebnú činnosť. Dnes máme za sebou mnoho úspešných realizácií stavieb rôzneho formátu - od rodinných domov, nebytových budov až po priemyselné haly, a takisto inžinierskych stavieb, ako sú cyklotrasy či chodníky.


Elektroinštalácie

Zabezpečujeme široké spektrum služieb, počnúc projektovaním, silnoprúdovými a slaboprúdovými rozvodmi, vnútorným a vonkajším osvetlením, montážou bleskozvodov a uzemnenia, elektrickými prípojkami, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami, zabezpečovacími systémami, výrobou rozvádzačov, servisnou činnosťou, údržbou a rekonštrukciou elektroinštalácií, až po poradenskú a konzultačnú činnosť.


Stavebná činnosť

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb rôzneho druhu. Realizujeme výstavbu občianskych, bytových, priemyselných, inžinierskych stavieb ako aj stavbu rodinných domov. Združujeme tím odborných pracovníkov a zameriavame sa predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v požadovanom časovom termíne realizovať požiadavky našich klientov a investorov.


Aj tu sme pracovali