Elektro Group ML s.r.o. - Váš partner

Spoločnosť bola založená v roku 1992 pod názvom Službyelektro Bulko Ľuboš. Od začiatku svojej existencie sa zaoberáme elektromontážnymi a elektroinštalačnými prácami. Zabezpečujeme široké spektrum služieb, počnúc projektovaním, silnoprúdovými a slaboprúdovými rozvodmi, vnútorným a vonkajším osvetlením, montážou bleskozvodov a uzemnenia, elektrickými prípojkami, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami, zabezpečovacími systémami, výrobou rozvádzačov, servisnou činnosťou, údržbou a rekonštrukciou elektroinštalácií, až po poradenskú a konzultačnú činnosť. V roku 2008 sme zmenili právnu formu podnikania, a tak vznikla spoločnosť Elektro Group ML, s.r.o. s viac ako 25 ročnými skúsenosťami.


Počas mnohých rokov prechádzame neustálou modernizáciou s cieľom zvyšovať kvalitu a rozsah poskytovaných služieb zákazníkom. Našim prvoradým cieľom je kvalita vykonanej práce a spokojnosť zákazníka. Pre tento účel máme v spoločnosti zavedený, podľa medzinárodne uznávaných noriem, systém manažérstva kvality. Pri našej práci dôsledne dodržujeme všetky zásady bezpečnosti. Myslíme na budúcnosť a preto naše služby vykonávame precízne a starostlivo tak, aby ste sa z ich výsledkov mohli tešiť naši zákazníci veľa rokov. Dlhoročné skúsenosti, systém manažérstva kvality a kvalifikovaný prístup zamestnancov, je zárukou spokojnosti našich obchodných partnerov.


Ak si vyberiete našu spoločnosť, garantujeme vám komplexné služby a môžete sa spoľahnúť, že vaša elektroinštalácia bude bezpečná, v súlade so všetkými predpismi a normami. Elektromontážne, elektroinštalačné a servisné práce realizujeme na základe certifikátov a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov. Zárukou profesionálneho prístupu pre všetkých našich partnerov sú rozsiahle referencie, spoľahlivosť a vysoká odbornosť.


Aj tu sme pracovali