Referencie

Elektroinštalácie
Verejné osvetlenie
Pozemné stavby
Inžinierske stavby

INŽINIERSKE STAVBY


Cyklistický chodník a úprava križovatky na uliciach Trenčianskej a Kočovskej v Novom Meste nad Váhom - 2018
 • • Zemné práce
 • • Búranie podkladov
 • • Obrubníky
 • • Komunikácia z asfaltového betónu
 • • Osadenie betónových zvodidiel
 • • Trvalé a vodorovné dopravné značenie
 • • Montáž plastových recyklátov
Cyklistický chodník, Nové Mesto nad Váhom

Cyklistický chodník na ulici Bzinskej v Novom Meste nad Váhom - 2018
 • • Zemné práce
 • • Vodorovné konštrukcie
 • • Komunikácia z asfaltobetónu
 • • Rúrové vedenia
 • • Osadenie obrubníkov
 • • Kladenie dlažby
 • • Dopravné značenie
Cyklistický chodník, Nové Mesto nad Váhom

Bezpečné prevedenie peších cez komunikáciu Saratovská, Trenčín - 2018
 • • Odstránenie podkladov
 • • Frézovanie
 • • Komunikácia z asfaltobetónu
 • • Zhutnenie podložia
 • • Pokládka obrubníkov a dlažby
 • • Kladenie dlažby
 • • Osadenie palisád
Chodník, Trenčín - JUH

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne – IS - 2018
 • • Búranie podkladov
 • • Odvoz sute
 • • Montáž integrovaného osvetlenia – SMART CITY PROJEKT
Areálová a dažďová kanalizácia, Trenčín - 2018
 • • Výkop rýh
 • • Paženie a rozprestretie stien