Služby

Elektroinštalačné práce

 • • Elektroinštalácia silnoprúdu

 • • Vnútorné, vonkajšie a verejné osvetlenie

 • • Vnútorné LED osvetlenie

 • • Vonkajšie, verejné LED osvetlenie

 • • Montáž bleskozvodov a uzemnení

 • • Elektrická prípojka

 • • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

 • • Projektovanie elektrických zariadení

 • • Montáž a rekonštrukcie NN, VN a VVN rozvodní a trafostaníc

 • • Realizácia elektrických rozvodov NN, VN

 • • Meranie a regulácia

 • • Zabezpečovacie a kamerové systémy

 • • Elektrická požiarna signalizácia

 • • Televízne a anténne rozvody

 • • Servisná činnosť, údržba a rekonštrukcia elektroinštalácií

 • • Výroba elektrorozvádzačov

 • • Dodávka elektroinštalačného materiálu

 • • Vypracovanie energetického auditu a termovízie

Stavebná činnosť

 • • Projektová príprava stavieb a kompletná inžinierska činnosť

 • • Vybavenie stavebných povolení

 • • Kolaudácia stavby

 • • Stavebný dozor

 • • Komplexná realizácia stavieb na kľúč – výstavba rodinných a bytových domov, priemyselných a polyfunkčných objektov

 • • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

 • • Zatepľovanie budov

 • • Murárske a betonárske práce

 • • Sadrokartóny, omietky, dlažby, podlahy, stierky, maľovanie, montáž krovov a strešnej krytiny

 • • Hydroizolácie

 • • Tepelná izolácia

 • • Výstavba inžinierskych sietí, spevnených plôch a cestných komunikácií

 • • Realizácia výkopových a zemných prác

 • • Búracie a demolačné práce