SLUŽBY

 • Elektroinštalácia silnoprúdu
 • Vnútorné, vonkajšie a verejné osvetlenie
 • Vnútorné LED osvetlenie
 • Vonkajšie, verejné LED osvetlenie
 • Montáž bleskozvodov a uzemnení
 • Elektrická prípojka
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • Projektovanie elektrických zariadení
 • Montáž a rekonštrukcie NN, VN a VVN rozvodní a trafostaníc
 • Realizácia elektrických rozvodov NN, VN
 • Meranie a regulácia
 • Zabezpečovacie systémy
 • Kamerové systémy
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Televízne a anténne rozvody
 • Servisná činnosť, údržba a rekonštrukcia elektroinštalácií
 • Výroba elektrorozvádzačov
 • Dodávka elektroinštalačného materiálu
 • Vypracovanie energetického auditu a termovízie

Zabezpečujeme komplexnú realizáciu elektrickej inštalácie a prepojenie riadiacich systémov do jedného funkčného celku, a to od návrhu až po samotné prevedenie projektu.
Elektromontážne, elektroinštalačné a servisné práce realizujeme na základe certifikátov a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov.

Vypracujeme riešenie na mieru - návrh osvetľovacej sústavy, svetelno-technický projekt, až po kompletnú realizáciu elektromontáže.

LED svietidlá pre vnútorné aplikácie používajú široké možnosti úspory energie s rýchlou dobou návratnosti. V ponuke máme:

 • priemyselné LED osvetlenie,
 • LED osvetlenie kancelárskych a administratívnych priestorov,
 • LED osvetlenie obchodných a predajných miest,
 • LED osvetlenie športových hál.

Poskytujeme komplexné služby, vrátane odbornej a skúsenej inštalácie osvetľovacej sústavy a príslušných elektrických zariadení.

Realizujeme kompletné montáže a rekonštrukcie bleskozvodov a uzemnení podľa želania zákazníka. Po dokončení dielo dodávame spolu so správou o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.

Zabezpečujeme nielen technickú časť, ale aj administratívne úkony potrebné pre schvaľovacie konanie, odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu).

Na základe oprávnenia vykonávame:

 • prvé odborné prehliadky a skúšky technických elektrických zariadení pred uvedením do prevádzky,
 • periodické prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a uzemnení,
 • objektov bez nebezpečenstva výbuchu, s nebezpečenstvom výbuchu,
 • zariadení bez obmedzenia napätia.

BONUS:

V prípade zistenie drobných nedostatkov ich dokážeme bez problémov odstrániť.

Navrhneme a vypracujeme projektovú dokumentáciu trafostaníc, prenosných a distribučných sietí, elektroinštalácií pre priemyselnú a bytovú výstavbu, spracovanie rozpočtov a výpočet umelého osvetlenia.

Na základe požiadaviek investora zabezpečujeme montáže alebo rekonštrukcie kioskových, objektových alebo stĺpových trafostaníc. Po dokončení prác odovzdávame objednávateľovi certifikáty o zhode, ako aj odbornú a technickú dokumentáciu.

Naša ponuka zahŕňa realizáciu elektrických rozvodov nízkeho aj vysokého napätia:

 • vonkajších vzdušných vedení,
 • vonkajších zemných káblových vedení.

Vďaka moderným a technicky pokročilým prístrojom môžete dosiahnuť značné úspory. Analytické meracie prístroje dokážu vyhodnotiť efektívnosť vašich technológií. Na základe analýzy potom môžete podniknúť tie správne rozhodnutia a implementovať najvhodnejšie riešenie. Našim cieľom je čo najefektívnejšie využívanie energií s maximálnymi úsporami. Sústreďujeme sa predovšetkým na riadenie vzduchotechniky a chladiacich zariadení, riadenie kotolní a drobných technologických celkov. Taktiež berieme do úvahy čo najväčší komfort pre zákazníka pri ovládaní technológií.

Zabezpečovacie systémy navrhujeme na základe obhliadky objektu. V prípade záujmu vám vypracujeme technickú špecifikáciu riešenia a cenovú ponuku pre váš objekt.

Navrhujeme a inštalujeme kvalitné kamerové systémy s možnosťou vzdialeného monitoringu. Okrem montáže vám dokážeme zabezpečiť záručný a pozáručný servis. V prípade záujmu vám vypracujeme technickú špecifikáciu riešenia a cenovú ponuku pre váš objekt. Realizujeme vysokokvalifikovanú montáž, servis a predaj najmodernejších kamerových systémov.

Zabezpečujeme odborné poradenstvo, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie. Úlohou elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je vyhodnotenie a signalizácia poplachového signálu pri vzniku požiaru. Elektrickú požiarnu signalizáciu je možné doplniť aj inými bezpečnostnými systémami, ako evakuačný rozhlas, kamerový systém, poplachový systém, systém kontroly vstupu, ktoré zvyšujú úroveň ochrany objektu, majetku a ľudí.

Existuje množstvo variant anténnej a satelitnej techniky podľa rôznych technických riešení a vhodnosti ich aplikácie pre rôzne typy zákazníkov. Všetky tieto riešenia vám vieme ponúknuť, vhodne skombinovať a nainštalovať. Pri sprevádzkovaní a správnom nastavení technologických zariadení a anténnych systémov využívame tím odborníkov, ktorí disponujú zariadeniami umožňujúcimi optimálne naladenie systému. Pre odbornú konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.

Servis, údržba a rekonštrukcia je dostupná pre všetky typy služieb a produktov, ktoré máme uvedené v ponuke, ako aj záručný, pozáručný servis všetkých dodávaných systémov a zariadení.

Zabezpečujeme výrobu a montáž kompenzačných, silnoprúdových, riadiacich, elektromerových, domových, staveniskových (prenosných) rozvádzačov a atypických podľa želania zákazníka. Všetky typy rozvádzačov dodávame s výkresovou dokumentáciou a atestmi.

Dokážeme dodať elektroinštalačný materiál, svietidlá a rozvádzače za bezkonkurenčné veľkoobchodné ceny.

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti ukladá veľkým podnikom povinnosť nechať si vypracovať energetický audit do 5. decembra 2015. Správne vypracovaný energetický audit je pomôckou pre vedenie firiem pri rozhodovaní o ďalšom postupe v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov.