Referencie


UMELÉ OSVETLENIE ŠPORTOVÍSK

Osvetlenie interiérov športovísk musí spĺňať náročné kritéria na rovnomernosť osvetlenia hracej plochy, zabránenie oslnenia športovcov a výkon osvetľovacej sústavy. Kvalitné osvetlenie koridorov a obslužných priestorov je rozhodujúcim atribútom bezpečnosti v športových zariadeniach. Naša spoločnosť dokáže pre vás navrhnúť a zabezpečiť komplexné riešenie osvetľovacej sústavy interiérov športovísk, rôznych typov športových hál, fitnescentier, telocviční, šatní, relaxačných priestorov, atď.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našej spoločnosti Elektro Group ML, s.r.o. v oblasti technológií a elektroinštalácií, vám dokážeme navrhnúť a dodať umelé osvetlenie tak, aby ste dosiahli požadovanú intenzitu osvetlenia podľa kritérií UEFA na televízne prenosy pevnými kamerami. Podľa najnovších pravidiel „Infraštruktúry 2018“ sa budú musieť riešiť aj prípady, keď vypadne elektrina, a na štadióne budú diváci, pretože v krátkej dobe musí byť naštartovaný záložný zdroj a zápas sa musí dohrať. Taktiež dokážeme pre vás navrhnúť a zapojiť veľkoplošné obrazovky, ozvučenie a kamerové systémy.


FK Spartak, Bánovce nad Bebravou
 • • Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska, nastavenie

AFC Považan, Nové Mesto nad Váhom
 • • Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska, nastavenie


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
 • • Rekonštrukcia osvetlenia – športová hala Záblatie
 • • Rekonštrukcia osvetlenia – športová hala Sihoť

AS Trenčín – vyhrievanie futbalového trávnika
 • • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • • Rozvody po ihrisku
 • • Uzemnenie
 • • Dodávka a montáž rozvádzačov
 • • Zapájanie káblov DEVI
 • • Zemné práce
 • • Geodetické zameranie
 • • revízna správa